Tato funkce je k dispozici pouze prostřednictvím aplikace Internet Explorer 4+
 
 
 
 
 
 
 
Info:    Od 19.3.2021 pravidelně testujeme všechny pracovníky restaurace antigenními testy na přítomnost viru SARS-COV-2!   

Pravidla ligy

Pravidla Jiřetínské šipkové ligy

Obecná ustanovení

Je stanoven organizátor ligy, dále jen OL. OL je povinen před sezónou zajistit přihlášky s uvedením termínu do kdy mají být podány, vybrat startovné, stanovit termín zahájení nového ročníku a rozeslat rozlosování. OL během sezóny řeší zodpovězení případných dotazů jednotlivých hráčů a přijímání případných protestů ohledně porušení pravidel. OL po skončení sezóny je povinen zajistit vyhlášení daného ročníku včetně předání všech ocenění.

OL též ustanoví výbor ligy, dále jen VL. VL svolává OL v případě protestů nebo při porušení pravidel.

Každý hráč, který se do ligové soutěže přihlašuje samostatně vyplněním přihlášky. Tím  potvrzuje, že jeho účast bude zajištěna, soutěž řádně dokončí a před zahájením sezóny zaplatí poplatek 200,-Kč. Max. počet hráčů je omezen na 32.

Oficiálním hracím místem ligy je výhradně Restaurace U Karbanů. Hrací dny mohou být libovolné podle domluvy mezi jednotlivými hráči od pondělí do neděle v čase od 16:00 hod. do 22:00 hod. Čekací doba na zahájení zápasu je 30 minut, jinak je zápas kontumován ve prospěch hráče, který byl připraven zápas odehrát.

Každý hráč může odložit předem domluvený zápas a to nejpozději v den, který předchází domluvenému hracímu dni. Náhradní termín potom vybírá hráč, který zápas neodložil.

Odložené zápasy se hlásí OL tak, aby mohl popřípadě zajistit náhradní hráče pro daný den. Termín dohrávky odloženého zápasu musí být potvrzen a nahlášen OL.

Pokud zápas není odehrán a dojde k domluvení výsledku zápasu, zaplatí každý hráč pokutu 100,- Kč. Pokud je jeden z hráčů připraven hrát a druhý domluvený zápas z jakéhokoliv důvodu neodehraje, zaplatí pokutu 100,- Kč a zápas je kontumován ve prospěch hráče, který byl připraven zápas odehrát.

Protest proti porušení pravidel je možné podat do jednoho týdne. Při porušení pravidel v duchu nesportovního chování musí být protest vznesen hned na místě (urážky, napadení atd.). Pokud hráč fyzicky napadne soupeře, musí ze zápasu odstoupit a jsou mu kontumovány všechny odehrané i neodehrané hry v tomto zápase (je tedy vyřazen z ligy bez náhrady). Porušení pravidel v duchu nesportovního chování se týká všech hráčů na soupisce. Nesportovní chování u těchto hráčů bude řešit OL společně s VL. Ten může uložit těmto hráčům distanc na následující 1-3 zápasy a jejich výsledek tak kontumovat ve prospěch soupeře.

Základní pravidla

Hra je možná pouze na jednom hracím terči (sisalový terč) se steelovými šipkami (šipky s ostrými hroty). Šipky používají hráči buď svoje (obsluha zkontroluje nabroušení šipek aby nedocházelo k poškození terče), nebo si je zapůjčí u organizátora.

Kolmá vzdálenost odhodové čáry od terče je 237 cm. Střed terče je umístěn ve výšce 173 cm, s tím že dovolená tolerance je max. 5 mm v obou směrech. Hrací terč musí je umístěn nejméně 30 cm od boční stěny.

Připomínky k umístění terče musí být vneseny před zahájením zápasu. Po zahájení zápasu na to nebude již brán ohled. Oba hráči jsou povinni si zkontrolovat odhodovou čáru.

Zápisy o výsledku utkání hráči odevzdají obsluze restaurace, která zajistí předání OL.

Soupeř hráče, provádějícího hod, musí stát minimálně 0,5m od hrací plochy .

Maximální čekací doba mezi jednotlivými sety je 5 minut. Hráč během své hry nesmí odcházet ven a úmyslně zdržovat hru (pokud se tak vzájemně nedohodnou).

Všichni hráči v průběhu hodu omezí své verbální projevy na minimum, přičemž za nesportovní chování se považuje nevhodné komentování výkonu soupeře v průběhu utkání. Pokud verbální projevy budou i přes napomenutí soupeře pokračovat, může být daný leg kontumován.

Pro každé kolo má hráč k dispozici 3 šipky, které hází ve stoje směrem k terči z odhozové čáry.

K počítání zápasu je použit dostupný tablet s přednastaveným programem.

Pokud šipka vypadne z terče dříve než je dokončeno odhození tří šipek, je považována za neplatný hod .

Hodí-li hráč šipku mimo terč s bodovými výsečemi nebo mimo terč, je hod považován za uskutečněný (i v případě rozhozu na střed).

Hráč musí stát po celou dobu hodu do odhození šipky na čáře. Pokud se dopustí přešlapu, může být soupeřem varován. Při opakovaném přešlapu má soupeř právo danému hráči rozehraný leg kontumovat.

Šipky vypadlé hráči z ruky lze házet znovu jen v případě, že k vypadnutí došlo náhodně. Nelze jimi házet v případě, kdy hráč zamířil na terč a šipka již byla v pohybu směrem k terči. Za šipku náhodně vypadlou z ruky je považována šipka, která není blíže jak 100 cm od terče.

Jiřetínská šipková liga se hraje systémem každý s každým 2x (1 x jako domácí, 1 x jako hosté).

V základní skupině se hraje se hra 501 DO (double out) na dva vítězné sety. Každý set se hraje na tři vítězné legy.

Za vítězství jsou hráči počítány 3 body do celkové tabulky.

Do finálové skupiny postupuje 16 nejlepších hráčů. Při shodě bodů rozhoduje vítězný počet legů.

V osmifinále se hraje hra 501 DO na tři vítězné sety. Každý set se hraje na tři vítězné legy.

Ve čtvrtfinále se hraje hra 501 DO na tři vítězné sety. Každý set se hraje na tři vítězné legy.

V semifinále se hraje hra 501 DO na čtyři vítězné sety. Každý set se hraje na tři vítězné legy.

Finále se hraje hra 501 DO na pět vítězných setů. Každý set se hraje na tři vítězné legy.

O  3. místo se hraje hra 501 DO na pět vítězných setů. Každý set se hraje na tři vítězné legy.

Každý hráč je povinen nahlásit výsledek zápasu předáním zápisu obsluze restaurace, která zajistí předání OL, a to ihned po skončení zápasu. Pokud není zápis odevzdán, je domácí hráč pokutován částkou 100,- Kč.

Ceny

Ocenění obdrží první tři hráči (vítěz finále, poražený ve finále a vítěz hry o 3. místo)

  1. místo -  Vítězný pohár Jiřetínské ligy + finanční odměna 3.000,- Kč
  2. místo -  Pohár pro druhého hráče + finanční odměna 2.000,- Kč
  3. místo -  Pohár pro třetího hráče + finanční odměna  1.000,- Kč

Vyhlášení ligy a ocenění se uskuteční v restauraci U Karbanů ve spolupráci s OL. Vyhlášení ligy je spojeno s finálovým zápasem.

Organizátor ligy si vyhrazuje právo změny pravidel, pokud to bude třeba.

Pravidla hry

Hra 501 Double Out

Začíná hráč, který vyhraje rozhoz na střed (šipka blíže středu vítězí)

Hraje se od 501 směrem k 0 na 15 kol.

Hra může být ukončena pouze doublem (platí pro muže i ženy).

Pokud ani jeden z hráčů neukončí hru do 15 kola, následuje rozhoz jednou šipkou na střed.

Na střed může hrát pouze hráč, který má 50 a méně bodů.

Na střed začíná házet hráč který začínal leg

Hráči hrající na střed mají max. 3 šipky. Platí první zabodnutá šipka.

Pokud se hráči nezabodne ani jedna z 3 šipek nemá již další pokusy a vyhrává soupeř, kterému se

musí alespoň jedna z 3 šipek zabodnout kamkoliv do terče.

Pokud se ani druhému hráči nezabodne ani jedna ze tří šipek, opakují hráči tento rozhoz znovu ve

stejném pořadí.

Pokud druhý hráč vyrazí soupeřovu šipku z terče, hází se znovu ve stejném pořadí jako při prvním hodu.

Pokud se oba hráči trefí do stejné vzdálenosti od středu, hází se znovu, ale v opačném pořadí.

Pokud hráč trefí červený střed, je povinen si šipku vytáhnout z terče.

Pokud hráč trefí zelený střed, není povinen šipku v terči vytáhnout.

V červeném ani zeleném středu se vzdálenost nepočítá.

 

Kontakty

Petr Franěk (Organizátor ligy)

+420 603 229 656  petr.p.franek@seznam.cz