Tato funkce je k dispozici pouze prostřednictvím aplikace Internet Explorer 4+
 
 
 
 
 
 
 
Info:    Při vstupu do restaurace prosíme, abyste dodržovali pravidla určená Ministerstvem zdravotnictví ČR. Děkujeme.   

Pravidla a opatření pro restauraci

VÁŽENÍ HOSTÉ

Pro vstup do restaurace platí od 1. 11. 2021 nové vládní opatření, kdy je zákazník povinen na výzvu obsluhy nebo majitele zařízení: 

  • Předložit potvrzení, že absolvoval nejdéle před 3 dny PCR test s negativním výsledkem, nebo
  • Předložit potvrzení, že absolvoval nejdéle před 24 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem, nebo
  • Předložit doklad (certifikát), že prošel kompletním očkováním proti onemocnění covid-19, přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů a disponuje certifikátem o provedeném očkování, nebo
  • Předložit doklad (certifikát), že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní

Potvrzení lze předložit buď v písemné podobě s QR kódem, nebo v elektronické podobě pomocí telefonu a aplikace TEČKA.

POZOR !!!  Čestné prohlášení nebo potvrzení od zaměstnavatele není platným dokladem.

Dále je možno u obsluhy zakoupit antigenní samotest (cena 40,- Kč) a při negativním výsledku se jím prokázat při vstupu.

POZOR test musí být proveden na místě (nelze jej provést doma a s ním pak přijít). 

 

Pokud zákazník odmítne předložit jeden z výše uvedených dokladů, nemusí být obsloužen.

Dále prosíme o dodržování rozestupů a používání respirátorů ve všech prostorách restaurace s výjimkou konzumace jídla a pití.