Tato funkce je k dispozici pouze prostřednictvím aplikace Internet Explorer 4+
 
 
 
 
 
 
 
Info:    Při vstupu do restaurace nebo na zahrádku prosíme, abyste ve vlastním zájmu dodržovali pravidla určená Ministerstvem zdravotnictví ČR. Děkujeme.   

Pravidla a opatření pro restauraci a zahrádku

VÁŽENÍ HOSTÉ

Pro vstup do restaurace nebo na zahrádku je nutné mít s sebou dle vládních opatření potvrzení o negativním testu, prodělání nemoci v posledních 90 dnech nebo být 14 dní po ukončeném očkování proti COVID-19.
Zákazník nesmí mít žádné příznaky onemocnění covid-19 a musí (s výjimkou dětí do 6 let věku) v případě kontroly státních institucí:

  • Předložit potvrzení, že absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem, nebo
  • Předložit potvrzení, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami (3 dny) antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem, nebo
  • Předložit doklad, že prošel kompletním očkováním proti onemocnění covid-19, přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů a disponuje certifikátem o provedeném očkování, nebo
  • Předložit doklad, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní, nebo
  • Podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. V tomto krajním případě si klient přinese svůj vlastní zabalený test, který si provede mimo zahrádku (mimo budovu) a následně se prokáže negativním výsledkem.

dále prosíme o dodržování rozestupů a používání respirátorů.

POZOR !!!  JIŽ NEPLATÍ POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE ANI ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SAMOTESTU !!!